ONBOARDING INTENSYWNY TRENING INDYWIDUALNY

Odnieś sukces i doprecyzuj swoją rolę zawodową, by świadomie i efektywnie nią zarządzać.  Coaching i mentoring w trybie przyspieszonym – efekty widoczne w krótkim czasie.

Odnieś sukces i doprecyzuj swoją rolę zawodową, by świadomie i efektywnie nią zarządzać.  

Coaching i mentoring w trybie przyspieszonym – efekty widoczne w krótkim czasie.

Intensywne sesje owocujące szybkimi rezultatami, widocznymi już w trakcie treningu. Wyłącznie najskuteczniejsze narzędzia wykorzystywane w onboardingu.

Rzeźbienie Twojej nowej roli  zaczynamy od dokładnej autodiagnozy, która pozwala zebrać kluczowe informacje i przygotować indywidualny plan wsparcia. Mając ten fundament, przechodzimy do etapu budowania roli lidera, przedsiębiorcy, lub pracownika, który prowadzi do satysfakcjonującego rezultatu. Jakiś czas po zakończeniu spotkań oceniamy efekty z dystansu w ramach sesji follow up.

Wyłącznie spotkania indywidualne, czas trwania: 90 minut. Pierwsze spotkanie bezpłatne, o charakterze informacyjnym i konsultacyjnym. Liczba spotkań 7 . Forma coachingu: spotkanie indywidualne (Warszawa) lub spotkanie online poprzez Skype.