BRAND BUSINESS COACHING

Zbuduj silną markę. Zyskaj szacunek podwładnych i zaufanie klientów. Sesje coachingowe dla właścicieli małych i średnich firm oraz kadry zarządzającej.

Wzmacnianie wizerunku marki małych i średnich przedsiębiorstw, a także wizerunku przełożonych i osób zarządzających.

Program i rodzaj wykorzystywanych narzędzi dobierane z Klientem w toku autodiagnozy. Po zakończeniu planu spotkań podsumowanie rezultatów w ramach sesji follow up.

Sesje indywidualne oraz grupowe. Pierwsze spotkanie bezpłatne, o charakterze informacyjnym i konsultacyjnym. Liczba spotkań ustalana indywidualnie.