COACHING SKUTECZNEGO ZESPOŁU

Zwiększ wydajność zespołu. Zbuduj pozytywne relacje w grupie, wzmocnij motywacje i wypracuj metody efektywnej pracy.

Zwiększanie efektywności zespołów o dowolnej liczbie członków.

W ramach usługi: autodiagnoza, przygotowanie planu wsparcia, etap budowania skutecznie działającego zespołu oraz satysfakcjonujący rezultat. Po zakończeniu spotkań sesja podsumowująca – follow up.

Wyłącznie sesje grupowe. Pierwsze spotkanie bezpłatne, o charakterze informacyjnym i konsultacyjnym. Liczba spotkań ustalana po wykonaniu autodiagnozy.