FAQ

W czym mogę Ci pomóc i co możesz zyskać – zarówno w trakcie, jak i po zakończonym procesie coachingowym?
– Zrealizujesz indywidualnie określone cele rozwojowe
– Zwiększysz skuteczność i sprawczość swoich działań
– Wzmocnisz pewność siebie i poczucie własnej wartości
– Uświadomisz sobie co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu zawodowym i prywatnym i dokąd zmierzasz.
– Zbudujesz profesjonalną i mocną markę
– Zwiększysz komfort życia zawodowego i osobistego
– Odkryjesz swoje mocne strony i swoje potrzeby i maksymalnie wykorzystasz swój potencjał
Jaka jest misja coacha?
Jako coach wierzę, że masz wszystkie zasoby i możliwości niezbędne do odniesienia sukcesu. Pomagam ci w wydobyciu i wykorzystaniu ich w najefektywniejszy sposób. Motywuję cię, inspiruję oraz zachęcam do wyjścia ze swojej strefy komfortu, przyglądając się z różnych perspektyw zarówno temu, co znane, jak i nowe.
Jakie posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu coacha?
Posiadam certyfikat uprawniający do wykonywania pracy coacha indywidualnego oraz certyfikat coacha grupowego i zespołowego. Jestem również akredytowanym przez International Coach Federation coachem na poziomie Professional Certified Coach (PCC)
Jakimi wartościami kieruję się w swojej praktyce coachingowej? Jakie są moje standardy?
Jestem nie tylko coachem, ale również psychologiem. Naczelną wartością jest dla mnie dobro drugiego człowieka W pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Pracy Psychologa oraz Kodeksem Etycznym Pracy Coacha autorstwa International Coach Federation – organizacji, której jestem członkiem.
Podczas sesji dla mnie liczy się twój komfort oraz zaufanie, jakim mnie obdarzasz. Potrafię uważnie słuchać i zadawać celne pytania, które przybliżą cię do osiągnięcia pożądanego celu.
Czym różni się coaching od innych form wsparcia?
W coachingu koncentrujemy się na przyszłości: nad tym, do czego dążysz; co chcesz osiągnąć. Zaczynamy od „tu i teraz”, sięgając następnie do przeszłości jako do zasobu przydatnego w pokonywaniu drogi do celu. Najwięcej uwagi poświęcamy twojemu potencjałowi, talentom i możliwościom. To ty najlepiej wiesz, co jest dla ciebie najlepsze.
Terapia koncentruje się na deficytach, przeszłości i problemie przeszkadzającym ci w osiągnięciu sukcesu. Doradztwo, konsulting oraz mentoring polegają na proponowaniu gotowych rozwiązań – strategii działania przygotowanych przy udziale eksperta.
Jaka jest skuteczność coachingu?
Z międzynarodowego badania Global Consumer Awareness Study (2017) przeprowadzonego przez PricewaterhauseCoopers LLP wynika, że osoby, które skorzystały ze wsparcia coacha, poprawiły komunikację z otoczeniem (42%), stały się bardziej pewne siebie (40%) oraz efektywne (39%). Osiągały lepsze wyniki w pracy, indywidualnie lub zespołowo (38%). Poprawiła się także ich równowaga życiowa tzw. work-life balance, zwiększyło się zadowolenie i satysfakcja z życia. Wśród korzyści wymienione zostały również rozwój kariery oraz podniesienie skuteczności zarządzania.
Jak wygląda współpraca?
Pierwsze spotkanie to konsultacja wstępna, podczas której wsłuchuję się w twoje potrzeby i oczekiwania i na ich podstawie projektujemy indywidualny plan wsparcia. Następnie towarzyszę ci w drodze do celu, wykorzystując narzędzia coachingowe, słuchając cię uważnie oraz zadając trafne, pogłębiające świadomość pytania. Ten etap kończy się twoim sukcesem oraz satysfakcją: z samego siebie i osiągniętego celu.
Czy z każdym osiągam sukces?
Sukces osiągają osoby otwarte na zmianę i potrafiące mi zaufać. Wytrwale pracujące nad osiągnięciem celu w trakcie sesji oraz pomiędzy sesjami. Takie, które usuną ze swojego słownika wyrażenia: „nie mogę”, „nie potrafię”, „muszę” czy „powinienem” i zamienią je na:
– „CHCĘ”,
– „POTRAFIĘ”,
– „WSZYSTKO JEST MOŻLIWE”.
Jakie korzyści dają sesje przez Skype/Zoom?
– Oszczędność czasu potrzebnego na dojazdy
– Praca w zaciszu swojego domu
– Potwierdzona skuteczność sesji
– Niższy koszt
– Brak ograniczeń co do lokalizacji. Sesje mogą się odbywać w dowolnych częściach Polski oraz poza jej granicami